Regulamin Apartamentu Max & Mini

                                                          

 

                                          W celu uniknięcia nieporozumień, oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.           

                                      Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się, oraz przyjęciem i  zaakceptowaniem regulaminu.

 

                             1. Rezerwacja.

 

                       Rezerwacji apartamentów dokonuje się przez formularz kontaktowy (zakładka kontakt)

 

                2. Zadatek.

 

   Po wstępnym uzgodnieniu terminu, należy wpłacić 30% zadatku (z wyjątkiem krótkich pobytów, oraz opłat promocyjnych, które są ustalane indywidualnie) w ciągu 3 dni od rezerwacji na rachunek: mBank 13 1140 2004 0000 3102 3842 5110.
Jeżeli zadatek nie zostanie wpłacony w ciągu 3 dni od zamówienia apartamentu, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku mBank-u, wpłacający zostanie niezwłocznie poinformowany o potwierdzeniu rezerwacji.


   Zadatek jest zwracany po potrąceniu kosztów przesyłki w wysokości:
- 100% zadatku w przypadku zgłoszenia rezygnacji z pobytu najpóźniej na 90 dni przed przyjazdem.
- 50% zadatku  w przypadku zgłoszenia rezygnacji z pobytu najpóźniej na 60 dni przed przyjazdem.
Nie zwracamy zadatku w przypadku zgłoszenia rezygnacji z pobytu w terminie krótszym niż 60 dni przed przyjazdem.

 

 3. Przygotowanie do przyjazdu.

 

   Dzień przed przyjazdem do apartamentów, osoba, która rezerwowała pobyt zobowiązana jest zadzwonić pod numer 500-088-251 w celu potwierdzenia i uzgodnienia godziny przyjazdu do Juraty.
Doba hotelowa w apartamentach zaczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.

 

 4. Meldunek i reszta płatności.

 

   Gość apartamentów Max lub Mini, winien uregulować pozostałe 70%  należności za pobyt w dniu przyjazdu w trakcie meldowania. Chyba, że wcześniej uzgodni z właścicielem obiektu inną formę wpłaty.
Niedokonanie zapłaty za pobyt w dniu przyjazdu uprawnia osobę wyznaczoną do kontaktu z gościem, do odmowy meldunku i wydania klucza do apartamentu.
   Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty.
Podczas przekazywania kluczy, osoba wprowadzająca, wskazuje miejsce gdzie można postawić samochód, oraz udziela instrukcji dotyczącej obsługi wybranych urządzeń elektrycznych, stanowiących wyposażenie apartamentu. Moment ten stanowi jednoczesne zapoznanie się  ze stanem technicznym i ilościowym apartamentu.  
Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.

Przekazanie kluczy może nastąpić również za pośrednictwem skrzyneczki, która jest zamieszczona przy drzwiach wejściowych. W tym celu gość otrzyma instrukcję, oraz kod dostępu poprzez sms w dniu przyjazdu do Juraty.


   Obsługa apartamentów nie ma prawa, bez zezwolenia gościa wchodzić do wynajętego apartamentu (jedynie w przypadku zagrożeń, lub w przypadku niestosowania się gości do regulaminu)

 

5. Informacje ogólne.

 

   Usterki, które wystąpią w apartamentach trzeba zgłaszać na bieżąco, żeby uniknąć ewentualnych nieporozumień przy wyjeździe.
Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, lub zniszczenia z jego winy. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej.


W apartamentach obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Gdzie można palić ? - na balkonie, oraz przed budynkiem.


   Zabranie ze sobą zwierząt domowych, dozwolone jest tylko po uprzednim otrzymaniu zezwolenia od właściciela apartamentów (nie dotyczy ofert promocyjnych) Obsługa apartamentów ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do obiektu wcześniej tego nie uzgadniając.


   Przedmioty pozostawione przez gościa w apartamencie, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane na koszt gościa pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania przez gościa adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty, lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez gościa w ciągu 14 dni od daty wyjazdu z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.


   Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamentach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów, lub aparatów zasilanych energią elektryczną, lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych.
Zabrania się wnoszenia do apartamentów łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.


Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy z apartamentów.

 

   W dniu odjazdu goście zobowiązani są opuścić apartament do godziny 10:00. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem apartamentów do godziny 16:00 za dodatkową opłatą w wysokości 50% ceny noclegu. Po godzinie 16:00 naliczana jest pełna dzienna stawka. Przedłużyć pobyt można tylko wtedy, gdy w tym samym dniu nie przyjeżdżają następni goście.

 

Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.

 

   Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentów, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.

 

   Faktury VAT za pobyt, wydajemy na życzenie klienta w ciągu 7 dni od daty wymeldowania. Zostaną one wysłane listem poleconym na wskazany adres.

 

Budynek w którym mieszczą się apartamenty został wybudowany w 2001r.

 

Zdjęcia apartamentów Max i Mini aktualizowane są każdego roku.

 

 

6. Polityka prywatności.

 

Polityka prywatności serwisu www.max.nadmorzem.eu


a) Informacje ogólne 
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych poprzez Serwis. 


b) Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Firma Apartament Max & Mini  z siedzibą w Juracie  NIP 587-100-38-95. 


c) W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 


d) Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.


e) Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 
-    poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
-    poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”]. 


f)  Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 


g) Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.


h) Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 


i) Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 


j) Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.


k) W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.max.nadmorzem.eu. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.
 

 

 

Kliknij dwukrotnie, żeby edytować pole tekstowe

Kliknij dwukrotnie, żeby edytować pole tekstowe

Kliknij dwukrotnie, żeby edytować pole tekstowe

  NASZE PROJEKTY I REALIZACJE

NASI ZNAJOMI

KONTAKT

Apartament Max & Mini

ul. Ratibora 63 apt 10, 14

84-141 Jurata
tel. 500 088 251

(po połączeniu wybierz 1 )

Projekt i realizacja: nasza-jurata.pl